Omgaan met diversiteit. In een land als Nederland wonen bijna alle nationaliteiten van de wereld. Hoe ga je daar mee om? Dat is de grote vraag in het DIversiteitsproject van Golypoon. Leerlingen leren problemen en uitdagingen te herkennen en daarvoor antwoorden en oplossingen te verzinnen. Een intensief en soms confronterend project dat je helpt om te leren omgaan met mensen die anders zijn dan jij!
Herkennen

Het Diversiteitsproject bestaat uit drie onderdelen. Allereerst gaan we klassikaal op zoek naar het hoe en waarom van het samenleven met andere nationaliteiten in je eigen stad of dorp. Vervolgens analyseren groepen een aantal problemen en uitdagingen uit de praktijk. Als laaste onderdeel presenteert elke groep klassikaal de antwoorden en oplossingen voor het gekozen probleem of uitdaging.

We leren samen problemen en uitdagingen herkennen van het leven in een diverse samenleving.

Leerlingen maakten zelf een reportage van het Diversiteitsproject in Amsterdam:
Problemen en uitdagingen herkennen

Leerlingen gaan aan de slag met het leren herkennen van problemen en uitdagingen van het leven in een samenleving met zoveel verschillende nationaliteiten. Daarbij horen ze van elkaar soms confronterende voorbeelden van discriminatie, uitsluiting en zelfs geweld.

Stimuleer je leerlingen!

 
Diversiteitsproject

  • leerlingen groep 7/8 PO
  • leerlingen VO
  • problemen herkennen
  • antwoorden verzinnen
  • klassikale presentatie

 

In dit filmpje leggen leerlingen uit wat het Diversiteitsproject precies inhoudt:
Antwoorden en oplossingen verzinnen

Nu we een overzicht hebben van problemen en uitdagingen is het aan de leerlingen zelf om er antwoorden en oplossingen voor te verzinnen. Elke groep gaat aan de slag met een gekozen probleem. Ze verzinnen een antwoord of oplossing die ze verwerken in een scenario. Dit scenario wordt gefilmd met smartphones of als scene gespeeld voor de klas.

Het Diversiteitsproject leert je antwoorden en oplossingen te verzinnen voor problemen en uitdagingen.

Meer video’s gemaakt door jongeren
Kids geven advies aan de NVB
Jongeren over impact werk
SOS Kinderdorpen

© Golypoon
W www.golypoon.nl

E [email protected]
T 31 (0)6 48341599