Waarom we juist jongeren de kans moeten geven om ons te helpen bij de zoektocht naar antwoorden en oplossingen voor onze toekomst

  • De VN-plicht om naar jongeren te luisteren

  • De enorme voordelen van inclusief denken

  • De toekomstige generatie moet betrokken worden

  • Creativiteit van jongeren gebruiken

Lees alles over artikel 12 van VN Kinderrechten
(bron: UNICEF)

De VN plicht om te luisteren naar jongeren

Alle landen die onder de VN vallen, hebben met elkaar afgesproken om de verplichting aan te gaan om naar jongeren te luisteren. Deze plicht is vastgelegd in artikel 12 van het VN Handvest. [titel].

Het voordeel van inclusief denken

Het activeren en stimuleren van jongeren zal ook voor henzelf een enorme meerwaarde betekenen. Ze horen er bij. Ze voelen zich serieus genomen. Vaak worden jongeren bestempeld als lastige doelgroep. Jongeren zijn niet betrokken en vooral met zichzelf bezig. Toch is onze ervaring als zij eenmaal enthousiast zijn, dat ze er vol voor gaan. Wat een enorm voordeel is voor het vinden van antwoorden en oplossingen.

Het inschakelen van de toekomstige generatie

Voor het vinden van antwoorden en oplossingen voor onze toekomst, zijn het natuurlijk de jongeren die straks de generatie zijn die de consequenties ervaren van onze keuzes. Daarom is het belangrijk om jongeren alvast mee te laten denken en hen de kracht geven om mee te zoeken naar antwoorden en oplossingen.

De meerwaarde van creativiteit van jongeren

Als het gaat om vinden van antwoorden en oplossingen kunnen jongeren een actieve bijdrage leveren in creativiteit. Waar wij vaak vastlopen in realiteit of protocollen, kunnen jongeren ons helpen om ‘out of the box’ te denken.