Edwin is regisseur Storytelling, trainer en initiatiefnemer van Golypoon Matchmakers. Aan hem 5 vragen over deze nieuwe training om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan werk, opleiding of een nieuw perspectief.

Er zijn in totaal 4 trainingen in 2021 

  • Startdatum eerste training: 15 januari 2021
  • Aantal deelnemers 8-15
  • Kenmerken: activatie kandidaten &  netwerk, storytelling, social video
  • Opgeven van kandidaten: (Regio Foodvalley) via leerwerkloket of UWV.

Regisseur en trainer Edwin Bakker

Wat is Golypoon matchmakers volgens jou?

“Golypoon Matchmakers is een training op basis van Storytelling. Deze is bedoeld om kandidaten richting werk te helpen op een actieve manier. Ze gaan aan de slag met hun eigen verhaal en ontdekken op deze manier wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze dit gaan bereiken. Een belangrijk onderdeel hierbij is, dat ze hun netwerk in kaart brengen. We weten namelijk dat deze kandidaten het niet alleen kunnen. Wie uit dit netwerk kan hen daarbij helpen? Vervolgens gaan alle kandidaten aan de slag met praktijkopdrachten voor het maken van social videoproducties voor een opdrachtgever. In diverse rollen werken ze mee in een redactie. Een prachtige ‘best practice’ ervaring, waarin je kunt laten zien wat je wilt en kunt.”

Waarom is Golypoon Matchmakers nodig? 

“We geven kandidaten een focus op hun eigen wensen en behoeften ten aanzien van werk of een opleiding. We zetten ze heel actief aan het werk om hun eigen verhaal te gaan maken. In veel gevallen is het zinvol en nodig om het (negatieve) verhaal dat ze tot nu toe hebben verteld over zichzelf te herschrijven. Daarbij zie ik het gemis van veel kandidaten aan een actief netwerk. Mensen die in ze geloven en hen kunnen helpen. Ik ben er van overtuigd dat een goed verhaal en gebruik maken van een actief netwerk sleutels zijn voor een succesvolle stap naar werk, onderwijs of andere hulp op een goed perspectief.”

Welke impact verwacht jij dat Golypoon Matchmakers heeft op jou zelf?

“Een project als Golypoon Matchmakers heeft ook impact op mijzelf. Bij elke nieuwe training moet ik zelf ook aan de slag om deelnemers te raken, motiveren en bewegen. Bovendien weet ik dat iedereen op zijn eigen tijd een ‘dal- en piekmoment’ heeft. Dat is best spannend. Maar ik kan niet wachten op de ‘kick’ die ontstaat, doordat mensen boven zichzelf uit stijgen. Als we deze positieve flow ook nog kunnen borgen door hulp vanuit het netwerk, zou dat fantastisch zijn!”

Wat verwacht jij hoe anderen deze impact gaan ervaren?

“Ik verwacht dat dit project aanzet tot positieve verbazing. Als ik de reacties zag op de ontwikkeling van de kandidaten van mijn andere training (Social Storytellers), komt dat zeker goed. Ik ga er vanuit dat er opnieuw een aantal betrokkenen positief verrast zullen zijn en zelf ook weer zin zullen hebben om met de kandidaten door te pakken.”

Wat is op dit moment nodig?

“Ik wil vragen aan alle betrokkenen rondom jongeren die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt (jobcoaches, trajectbegeleiders van diverse gemeenten in de arbeidsmarktregio Foodvalley) om kandidaten te leveren. Kijk vooral naar die mensen die een zetje nodig hebben, die vastgelopen zijn en niet meer weten wat ze willen, die een reset willen maken. Daarnaast wil ik deze omstanders aanmoedigen om vooral betrokken te blijven tijdens en na de training. Ik denk dat we samen deelnemers verder kunnen helpen aan werk, onderwijs of een ander perspectief.”

Volg de deelnemers!

Meld je aan op onze sociale media kanalen en bekijk het proces van de deelnemers!