Golypoon
Matchmakers

“Met deze training vergroot ik mijn kansen op de arbeidsmarkt.”

Estrella | deelnemer Golypoon Matchmakers

Golypoon Matchmakers

Effectieve profiel training voor werkzoekenden

Volg de deelnemers!

Waarom Golypoon Matchmakers jongeren op weg helpt naar werk

Jongeren in kwetsbare posities (18-27 jaar) zijn oververtegenwoordigd in de jeugdwerkloosheidcijfers. De huidige Coronacrisis maakt dit aantal nog hoger. Reguliere programma’s helpen vaak onvoldoende om deze jongeren uit de uitkering te krijgen. Onze wens is om dat anders te doen. 

Golypoon Matchmakers wil deze jongeren aanspreken en motiveren in hun eigen (beeld) taal. We dagen ze uit om verder te kijken dan alleen hun opleiding, denkwijze of ervaringen tot nu toe. We bieden ze training, praktijkervaring en werkritme om kleine successtappen te zetten en zelfvertrouwen op te bouwen. Zodat we ze samen met regionale partners een passend vervolgtraject kunnen aanbieden van werk, onderwijs of andere vervolgstappen met perpectief.

Storytelling als effectief instrument voor profiel, focus en werkritme

Golypoon Matchmakers gebruikt Storytelling om deelnemers te helpen aan focus en werkritme.  Tijdens de Training Storytelling leren ze ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze dit gaan bereiken. Ook brengen ze hun netwerk in kaart en kiezen personen daaruit die hen mogelijk kunnen helpen. Tenslotte verwerken ze al deze informatie tot een goed verhaal. Een Praktijkopdracht Storytelling biedt hen een kans om geleerde vaardigheden in praktijk te brengen en werkritme op te doen. In allerlei rollen werken ze als crew aan een concrete videoproductie. Ze leren daarbij omgaan met eigentijdse apparatuur (smartphones) en diverse bekende online en social media platforms

Live training

Golypoon Matchmakers start met het maken van jouw pitch. Wie ben je, wat wil je? Hoe ga je dit bereiken. En... wie uit je netwerk kan je daarbij helpen?

Praktijkopdracht

Kandidaten werken samen aan een concrete videoproductie. Iedereen heeft zijn eigen rol in de redactie en werkt met verantwoordelijkheden en keiharde deadlines.

Intensieve begeleiding

Tijdens de training en de praktijkopdracht krijgen kandidaten intensieve begeleiding van onze professionals om verhalen te maken en presenteren.

Uitdagende workflow

Kandidaten zijn bezig met storytelling en gebruiken daarvoor mediaplatforms en apparatuur die ze kennen. Ook leren ze enkele basisvaardigheden in editing software, het werken in de cloud, etc.

Na elke training
een passend vervolgtraject

Op Matchday presenteren alle deelnemers hun pitch aan werkgevers, trajectbegeleiders, accountmanagers, etc.. Daarna volgt een Meet & Greet met werkgevers om een match te realiseren. Alle kandidaten krijgen na het project een evaluatie, certificaat en een advies. Een nauwe samenwerking met diverse betrokken partners in de regio Foodvalley (werkgevers, onderwijs en anders) vergroot de kans om hen een passend vervolgtraject te bieden. Te denken valt aan werk (stage, betaald werk), onderwijs (modulen en/of opleiding) en/of hulp naar een volgende stap

Werk

Kandidaten gaan na Golypoon Matchmakers aan de slag met een baan of stage . Daarbij wordt bekeken of kandidaten verdere begeleiding nodig hebben.

Onderwijs

Soms willen kandidaten iet heel anders doen dan ze tot nu toe hebben gedaan. Gekeken wordt of het mogelijk is om in te stromen in bepaalde opleidingsprofielen.

Ander perspectief

Voor kandidaten die nog niet klaar zijn voor een vervolgtraject op het gebied van werk of onderwijs, wordt een passend vervolgtraject gestart.

Partners die dit project mede mogelijk maken

G-6HVoN2

Leerwerk loket

Opdrachtgever, Regio Foodvalley
firtESYr_400x400

ROCA12

Onderwijs
1519869428579

WSP

Werkgevers Service Punt
3T88ITkz_400x400

Gemeenten

Arbeidsmarkt regio Foodvalley

Over Golypoon

Meer over initiatiefnemer, trainer en regisseur Storytelling

Edwin Bakker

“Fantastisch om te zien hoe Storytelling een perfecte tool is om deelnemers en hun netwerk te activeren en ze een nieuw verhaal te bieden richting werk, onderwijs of een vervolgstap.”

Edwin web
Meer over projectregisseur

Pieter Schortemeijer

“Supergaaf om dit in de arbeidsmarktregio neer te zetten. Het is bij uítstek een middel om mensen in kwetsbare posities weer volwaardig mee te laten doen. Mensen krijgen weer zin! en perspectief! Daar doen we het voor.”

Meer Golypoon

Edwin Bakker

Edwin heeft als regisseur, tv maker, concept- ontwikkelaar en trainer in allerlei situaties duizenden mensen in binnen- en buitenland een kans gegeven om hun verhaal te maken en vertellen. Maakte tv programma's en films van mensen in allerlei functies van organisaties, tot kansarme jongeren in slums in India, Brazilië, Peru en Kenia.

Passie voor inclusie

Heeft een passie voor inclusiviteit. Wil iedereen helpen om zijn verhaal te ontdekken en maken. Wordt elke keer weer geraakt door te zien hoe ze met storytelling langzaam maar zeker zichtbaar worden en meer zelfvertrouwen krijgen om hun verhaal te delen en daarmee anderen te inspireren.

Mobile Storytelling

Laat betrokken ambassadeurs jouw organisatieverhaal. Met Mobile Storytelling gebruiken medewerkers, collega’s, en cliënten hun ervaringen met jouw organisatie voor het maken en vertellen van verhalen. Zodat jouw organisatie unieke en onderscheidende verhalen kan vertellen. Kijk HIER voor meer info.

Social Storytellers

Edwin is bedenker en initiatiefnemer van de mediatraining Social Storytellers. Inmiddels zijn er vele deelnemers getraind als storytellers. In binnen en buitenland. Kijk HIER voor meer info.