IS DE EENZAAMHEID NOG OM TE BUIGEN

WAAROM WE OUDEREN MOETEN BETREKKEN

Nog nooit hebben zoveel ouderen aangegeven zich eenzaam te voelen. Ze voelen zich niet begrepen, niet nuttig en zelfs ongewenst. Eenmaal voorzien van onderdak, verzorging en een basis-inkomen tasten velen instanties in het duister over welke fase nu volgt? En dat terwijl zij vaak hard gewerkt hebben voor onze voorspoed. En nog steeds een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij. Punt is HOE brengen we participatie en zelfs integratie tot stand?

If the facts don’t fit the theory, change the facts.

KLIK OP DE FOTO’S OM DE FEITEN TE LEZEN (bron: Nationaal Ouderenfonds)

Er zijn meer dan 4,1 miljoen 55-plussers. Hiervan voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam. Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, zij hebben slechts een keer in de maand een sociaal contact. (Onderzoek TNS/NIPO, november 2012). Van de ruim 2,9 miljoen 65-plussers voelen bijna 900.000 mensen zich eenzaam.

IMPACT & INSPIRATIE

AWARENESS & EMPOWERMENT DOOR De SIXSHOTSTORY™ METHODE

Anders kijken naar je eigen omgeving en impact door middel van film. Dat is wat Golypoon stimuleert én realiseert op basis van de sixshotstory™ methode. Door middel van kritische vragen en persoonlijke analyses leren deelnemers hoe te zoeken naar een eigen verhaal. Deze methode heeft de afgelopen jaren zowel concrete als enerverende filmproducten voort gebracht:

  • Reportage: Kort journalistiek verslag over een onderwerp
  • Social Video: Persoonlijke verhalen, kort en bondig en bol van uitzonderlijkheden
  • Korte Speelfilm: Een zelfgekozen onderwerp, uitgewerkt tot scenario en vervolgens worden rollen voor of achter de camera zelf vervuld.
  • Online lesmethode: Films maken over een maatschappelijk onderwerp als onderdeel van een duurzaam, online lespaket.

Nederland telt begin 2015 3 miljoen 65-plussers, waarvan 0.7 miljoen 80-plussers. Dit aantal zal de komende jaren snel stijgen. In 2040 leven er 4.7 miljoen 65-plussers in Nederland (26% van de totale bevolking), waaronder 2 miljoen 80-plussers (CBS).

Interactie

VERHALEN ALS SLEUTEL TOT POSITIEVE PARTICIPATIE

ONTMOETING, SAMENWERKING EN BEGRIP DOOR MIDDEL VAN HET GOLYPOON FILMBUDDYPROJECT

Het project focust zich op het persoonlijke verhaal, wat daarna wordt uitgewerkt tot filmscenario. Vervolgens worden hen de handvatten gegeven dit met elkaar te verfilmen. Deze unieke, verbindende verhalen worden daarna gepresenteerd aan familie en belanghebbenden.

LATEN WE HEN EEN STEM GEVEN

MET DE SIXSHOTSTORY METHODE IN ZES STAPPEN NAAR EEN EIGEN VERHAAL

Golypoon geeft mensen een stem in zowel binnen- als buitenland. Wij bieden stimulatie en persoonlijke begeleiding tot het vinden van hun eigen verhaal. In dit krachtige proces ontdekken, maken en vertellen de deelnemers dit in film. Zo brengen zij zélf inspiratie, empowerment en awareness naar de omgeving alsook de wereld.

Procesfilm Golypoon filmproject Vertelkunst Verbindt Veldhuizen

WORD ONZE NIEUWE PARTNER!

SAMEN WERKEN AAN EEN VERBONDEN SAMENLEVING

Help mee om ouderen te participeren en de eenzaamheid te doorbreken met het Golypoon Filmbuddyproject. Is uw organisatie, of bent uzelf nauw betrokken bij de participatie van ouderen? Of heeft uw gemeente de behoefte en wens om ontmoeting, awareness en empowerment te stimuleren? Let’s talk.