TRAILER EXPERIENCE

VOLG EEN LIVE TRAILER EXPERIENCE

INTRO 2

08:30 – 08:40 START TRAILER EXPERIENCE

WAT GAAN WE DOEN VANDAAG?

Na korte introductie van de Golypoon-crew, vertellen we aan de leerlingen wat ze gaan doen vandaag en wat we van hen verwachten van de leerlingen. Ook vertellen we kort over begrippen als het scenario, de journalistieke werkwijze en laten we de leerlingen zien dat we vandaag aan de slag gaan zoals echte televisiemakers dat altijd doen. Tot slot maken we duidelijk dat wat we vandaag allemaal doen enorm helpt bij het ontdekken en maken van je eigen verhaal in film.

SCENARIO MAKEN

09:00 – 09:25 BRAINSTORMEN

OP ZOEK NAAR EEN CREATIEVE INVALSHOEK VOOR HET VERHAAL

Is het duidelijk wat jouw onderwerp inhoudt? Dan is het tijd voor de eerste fase van het scenario; het bedenken en opschrijven van het eigen verhaal! Na een korte uitleg gaan de leerlingen wederom aan de slag. Zowel het opschrijven van de 5 W’s (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom) en een actieve brainstorm helpen daarbij. Terwijl de scenarist met pen en papier klaar zit, roepen alle deelnemers woorden, zinnen, voorwerpen, etc. die een originele invalshoek, een spannend plot of een boeiend perspectief kunnen zijn voor het nieuwe eigen verhaal. Daarna is het tijd voor de Belangrijk hierbij is dat zij zowel genre als onderwerp niet uit het oog verliezen, alsmede openstaan voor elkaars ideeën. De Golypoon-crew loopt actief rond om te helpen en te sturen waar nodig.

10:30 – 11:00 KLEDING EN ATTRIBUTEN

WELKE SPULLEN MAKEN ONS VERHAAL ZO ECHT MOGELIJK?

Om de beelden zo veel mogelijk impact te geven en ‘echt’ te laten zijn, krijgen de teams tijd om een aantal attributen te produceren. Geld, pruiken, snorren, verkeersborden, pinautomaten, scootmobielen, postpakketten, auto’s, complete winkelinrichtingen, etcetera. Alles wat nodig is om het ‘plaatje’ overtuigender te maken voor de kijker kan worden gebruikt. Mits alles gedaan wordt binnen de gestelde deadline!

FILMEN

11:00 – 11:45 STILTE OP DE SET – ACTIE!

HET FILMPROCES

Stilte op de set! Acteurs klaar? Camera en geluid klaar? Actie!

Afhankelijk van hoe ver de individuele groepjes zijn worden er twee uitgekozen die alvast beginnen met opnames maken. De andere groepjes krijgen de kans om het verhaal nog even te perfectioneren of mogen een door de leerkracht gegeven opdracht maken.

Tijdens het filmproces zorgen de cameraman en regisseur ervoor dat alles van het scenario ook daadwerkelijk wordt gefilmd. Leerlingen spelen hun rol voor of achter de camera.

EDIT

14:15 – 14:45 MONTAGEFASE

ZET ALLE ZINNEN EN SHOTS UIT HET SCENARIO OP DE JUISTE PLEK

Alle ‘footage’ (opgenomen materiaal) wordt uiteindelijk in de computer ingeladen, en gereed gemaakt voor montage. Samen met de leerlingen zet de Golypoon-crew alle beelden op de juiste plek en zorgt dat alle zinnen kloppen. Elk team controleert het filmpje op impact en eventuele fouten.

Groter Leereffect

De Golypoon trailer experience vergroot het leereffect. Leerlingen leren namelijk zelf actief nadenken over het thema of onderwerp en dit te vertalen in een nieuw verhaal, leren ze het thema of onderwerp eigen maken.

08:40 – 08:45 REDACTIETEAMS MAKEN

IEDEREEN EEN ROL

Na de introductie start de Golypoon Trailer Experience met het verdelen van de groep in een aantal teams. Binnen de teams worden er later rollen verdeeld. Net als bij een echte redactie, kun je de rol krijgen van regisseur, scenarist, cameraman of (eind)redacteur. Is de redactie compleet? Dan worden vervolgens de onderwerpen per team uitgedeeld.

SYNOPSIS 2

08:45 – 09:00 ONDERWERP ANALYSEREN

WAAR HEBBEN WE HET EIGENLIJK OVER?

Elke groep werkt met een eigen onderwerp binnen het thema waarmee wordt gewerkt. De eerste opdracht is om samen te bepalen wat dit onderwerp inhoudt en betekent. Dit wordt duidelijk door onze journalistieke methode. Vervolgens schrijven alle teams de 5 belangrijkste W’s op een papier. Pas als je weet waar je het over gaat hebben, kun je nadenken over jouw eigen verhaal.

09:25 – 09:45 KLASSIKALE PRESENTATIE!

SNAPT IEDEREEN WAT WE WILLEN VERTELLEN?

Tijd voor de eerste klassikale presentatie! Per groepje komt één leerling naar voren en vertelt waar het verhaal over gaat. Leerlingen kunnen tips geven, vragen stellen of opbouwende kritiek geven wanneer zij vinden dat het verhaal beter, spannender of leuker kan.

Brainstorm

10:00 – 10:30 HET SCENARIO MAKEN

PAKKENDE ZINNEN EN MOOIE SHOTS

Is het nieuwe en originele verhaal eenmaal duidelijk, dan krijgen de leerlingen de uitdaging om dit te vertellen in slechts een aantal zinnen. Ze leren om het verhaal samen te vatten in kernzinnen. Wat denken zij dat de kijker nieuwsgierig zal maken? Wat hoort er nu echt in hun trailer thuis en wat niet?

Naast de kernzinnen bedenken de teamleden welke beelden ondersteunend zullen zijn voor het verhaal. Dit kunnen spannende beelden zijn, beelden die extra informatie geven, enzovoort.

De kernzinnen vormen samen met de beelden het nieuwe unieke filmverhaal; ook wel het scenario genoemd.

13:00 – 14:15 EN… ACTIE! (2)

HET FILMPROCES

Direct na de pauze gaan we aan de slag met de overige twee teams, wiens verhalen nu mooi afgemaakt zijn. Mochten er bij de vorige twee groepjes nog extra opnames gemaakt moeten worden dan gebeurt dit eerst. Ieder team is verantwoordelijk voor het filmen van alle shots die zijn bedacht en opgeschreven in het scenario. De regisseur en de cameraman zorgen dat alles wordt gefilmd. De overige leerlingen zijn acteurs.

“Alle groepen hebben om 14.00u een trailer klaar! En ook nog trailers die ‘rocken’.”

Juf Ytje van de Paasbergschool, Ede

Presentatie

14:45 – 15.30 PRESENTATIE!

ONZE TRAILER OP HET DIGIBORD

Alle geproduceerde trailers worden aan het einde van de dag klassikaal gepresenteerd via bijvoorbeeld het digiboard of computer. Een spannend moment waarop de makers hopen dat hun ‘publiek’ hun boodschap begrijpt. En een mooie manier om te leren dat er meerdere invalshoeken zijn om een onderwerp te vertellen. Alle trailers zijn dan ook uitermate geschikt voor evaluatie, beoordeling en beloning. Eventueel kunnen ouders komen kijken.

Na de presentatie volgt een korte afsluiting van de Golypoon-crew, waarna de kinderen via de leerkracht een persoonlijke inlogcode meekrijgen. Daarmee kunnen zij thuis en aan vrienden de trailers laten zien.

Competenties

We dagen leerlingen uit om op een actieve manier samen te werken. Ze leren eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen rol in de redactie waarvan ze deel uitmaken. Ook leren ze debatteren, overleggen, brainstormen en keuzes maken. Ook leren ze synopsis maken, brainstormen, scenarioschrijven en nadenken over hoe je een boeiende presentatie maakt.

brainstormen | samenvatten | analyseren | scenario schrijven | discussiëren | debatteren | filmen | verantwoordelijkheid nemen | samenwerken | beoordelen | evalueren | werken met deadlines