EEN ANTWOORD OP VLUCHTELINGEN PARTICIPATIE

KRACHTIG ANTWOORD NA ‘BED, BAD EN BROOD..’

Het Buddyfilm project is een antwoord op de vraag hoe we verder moeten met vluchtelingenparticipatie. Eenmaal voorzien van voedsel, onderdak en veiligheid tasten velen instanties in het duister over welke fase nu volgt? Hoe brengen we acceptatie, participatie en zelfs integratie tot stand? Het Buddyfilm project heeft hierop een krachtig antwoord. Deelnemers doorlopen samen met een buddy 3 simpele stappen op zoek naar antwoorden en oplossingen en deze te verwerken en presenteren in een eigen filmverhaal.

  • BEWUSTWORDING
  • CREATIE
  • PRESENTATIE

Hoofddoek goed doen

VERHALEN ALS SLEUTEL POSITIEVE PARTICIPATIE

ONTMOETING, SAMENWERKING EN BEGRIP DOOR MIDDEL VAN HET GOLYPOON FILMBUDDYPROJECT

Deze prachtige en krachtige manier laat de vluchteling kennis maken met de Nederlander, en andersom. Het project focust zich op het persoonlijke verhaal, wat daarna wordt uitgewerkt tot filmscenario. Vervolgens worden hen de handvatten gegeven dit met elkaar te verfilmen. Deze unieke, verbindende verhalen worden daarna gepresenteerd aan familie en belanghebbenden.

IMPACT EN INSPIRATIE

AWARENESS & EMPOWERMENT DOOR De SIXSHOTSTORY™ METHODE

Anders kijken naar je eigen omgeving en impact door middel van film. Dat is wat Golypoon stimuleert én realiseert op basis van de sixshotstory™ methode. Door middel van kritische vragen en persoonlijke analyses leren deelnemers hoe te zoeken naar een eigen verhaal. Deze methode heeft de afgelopen jaren zowel concrete als enerverende filmproducten voort gebracht:

  • Reportage: Kort journalistiek verslag over een onderwerp
  • Social Video: Persoonlijke verhalen, kort en bondig en bol van uitzonderlijkheden
  • Korte Speelfilm: Een zelfgekozen onderwerp, uitgewerkt tot scenario en vervolgens worden rollen voor of achter de camera zelf vervuld.
  • Online lesmethode: Films maken over een maatschappelijk onderwerp als onderdeel van een duurzaam, online lespaket.

WORD ONZE NIEUWE PARTNER!

SAMEN WERKEN AAN EEN NIEUWE AANPAK VLUCHTELINGEN PARTICIPATIE

Help mee om vluchtelingen en Nederlanders tot elkaar te brengen met het Golypoon Filmbuddyproject. Is uw organisatie, of bent uzelf nauw betrokken bij de participatie van vluchtelingen? Of heeft uw gemeente de behoefte en wens om ontmoeting, awareness en empowerment te stimuleren? Let’s talk.

De Sixshotstory is erg geschikt om mensen meer impact te geven met allerlei onderwerpen. Ze leren hun eigen verhaal ontdekken ten opzichte van het onderwerp. Daarnaast leren ze werken aan hun eigenwaarde. Op golypoon.nl staan voorbeelden van succesvolle projecten in binnen en buitenland.

T +31 020 261 3883

E info@golypoon.nl

‘HARD NODIG: EEN RADICALE ANDERE AANPAK INTEGRATIE VLUCHTELINGEN’

“Het roer moet om. Er is een nieuwe aanpak nodig waarin de participatie van vluchtelingen centraal staat. Het is in het belang van de vluchtelingen, maar óók in het belang van onze samenleving, dat zij in vrijheid en veiligheid, met respect voor onze waarden en normen, zo snel mogelijk een nieuw en zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Insluiting in plaats van uitsluiting en investeren in plaats van afweren is de beste basis, ook als terugkeer in de toekomst mogelijk is.”

Dorine Manson, Vluchtelingenwerk

GOLYPOON FILMBUDDYPROJECT ZORGT VOOR UNIEKE VERBINDING

HET SUCCES VAN ONTMOETING, SAMENWERKEN EN VERBINDING

Procesfilm Golypoon filmproject Vertelkunst Verbindt Veldhuizen

ONTDEK DE VERHALEN

IN ZES STAPPEN NAAR JOUW EIGEN VERHAAL

Golypoon geeft mensen een stem in zowel binnen- als buitenland. Wij bieden stimulatie en persoonlijke begeleiding tot het vinden van hun eigen verhaal. In dit krachtige proces ontdekken, maken en vertellen de deelnemers dit in film. Zo brengen zij zélf inspiratie, empowerment en awareness naar de omgeving alsook de wereld.

VOORBEELD FILMPROJECT BOSNIE

ALMINA LEERDE DOOR FILMPROJECT ANDERS KIJKEN NAAR ZICHZELF EN HAAR OMGEVING EN DIT TE PRESENTEREN IN HAAR EIGEN SOCIAL VIDEO

GOLYPOON

UNIEKE FILMCONCEPTEN VOOR AWARENESS EN EMPOWERMENT

Al jaren biedt Golypoon film en videoconcepten die zorgen voor awareness en empowerment in binnen en buitenland. Klik hier voor onze website.