Wie zijn ze,  wat kunnen ze en vooral wat willen ze graag doen? Met deze focus starten de aanwezige statushouders met de training Storytelling om de inhoud van hun profielfilm te bepalen.

Een statushouder heeft een aantal problemen bij een sollicitatie. De beheersing van zijn taal, een ontoereikend diploma en zijn achternaam.

Meer kans met een profielfilm
Een training storytelling helpt deelnemers om stapsgewijs te werken aan een presentatie van henzelf. Door hen als personen neer te zetten die een goede uitstraling hebben, kunnen kijkers wel makkelijk over de drempel van de genoemde problemen stappen.

Training Storytelling
De training bestaat uit het maken en vertellen van het eigen verhaal van de profielfilm. Deelnemers  geven zo goed mogelijk antwoord op de vragen. Vervolgens gaan ze aan de slag met hun wensen. Ook proberen ze na te denken over hun eigen kwaliteiten. Tenslotte worden alle verhalen op papier gezet en mee naar huis genomen voor oefening. 

De tweede dag bestaat uit het presenteren van de verhalen op camera. Met veel energie en een goede begeleiding lukt het de deelnemers om een zo enthousiast mogelijk verhaal op camera te krijgen.

Training storytellers Profielfilm
Duur: 2 dagen
Aantal deelnemers: 6-8 personen (incl apparatuur)
Kosten:
Deliverables: korte digitale profielfilm