Samen met de VGN activeerden we zorgcollega’s om praktijkverhalen te maken en vertellen. Doel is om alle leden van de VGN te motiveren en inspireren rondom het thema Vernieuwing Arbeidsverhoudingen.