Pieter is projectregisseur bij Golypoon matchmakers. Aan hem 5 vragen over deze nieuwe training om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan werk, opleiding of een nieuw perspectief.

Er zijn in totaal 4 trainingen in 2021 

  • Startdatum eerste training: maart 2021
  • Aantal deelnemers 8-15
  • Kenmerken: activatie kandidaten &  netwerk, Storytelling, social video
  • Opgeven van kandidaten: (Regio Foodvalley) via leerwerkloket of UWV.

Projectregisseur Pieter Schortemeijer

Wat is Golypoon matchmakers volgens jou?

“De naam Golypoon is een verbastering van de naam polygoon. Bekend van de wekelijkse journaals uit de vorige eeuw. Polygoon is in de vergetelheid geraakt. Golypoon is springlevend! De naam ‘Matchmakers’ is hieraan toegevoegd en zie daar…: een fantastisch nieuw initiatief is geboren. Golypoon Matchmakers biedt totaal-coaching aan werkzoekenden en zet storytelling en het produceren van beeldmateriaal in als middel om richting te bepalen. Deelnemers aan dit initiatief hebben perspectief op een betaalde baan, opleiding of een ander passend vervolg. Het volledige netwerk rondom de deelnemer wordt ‘aan’ gezet en draagt hier aan bij.  Golypoon Matchmakers is van ons allemaal.”

Waarom is Golypoon matchmakers nodig? 

,”Golypoon Matchmakers is nodig, omdat er veel vacatures en tegelijkertijd ook veel werkzoekenden zijn. Er is een mismatch tussen die twee. Aan de ene kant is het kraakhelder dat alle arbeidspotentieel moet worden aangeboord om aan de vraag om personeel te kunnen voldoen. En aan de andere kant zijn er kandidaten die te maken  hebben met – een langdurige werkloosheidssituatie, – niet de juiste diploma’s en/ of werkervaring, -met het feit dat er misschien éérst iets anders moet gebeuren voordat betreffende kandidaat er klaar voor is, etc. Het is nodig dat deze match wél tot stand kan worden gebracht. Golypoon matchmakers wil hier succesvol een bijdragen, door het ánders te doen. Met hierbij in ons achterhoofd: ‘als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’. Omdat wij op afstand staan van gemeenten en UWV, zijn wij in staat om buiten bestaande structuren te denken. Dit initiatief is een welkome aanvulling op de bestaande dienstverlening.”   

Welke impact verwacht jij dat Golypoon Matchmakers heeft op jouzelf?

“Zoals de training van Golypoon Matchmakers een middel is voor de deelnemer. Is het organiseren en neerzetten van Golypoon Matchmakers in arbeidsmarktregio Food Valley, een middel voor mijzelf. Het biedt invulling aan een belangrijke missie in mijn leven, namelijk: “een bijdrage leveren aan een gezonde maatschappij waarbij iedereen op zijn of haar niveau mee kan doen op de arbeidsmarkt”. Ik verwacht met Golypoon Matchmakers verschil te kunnen maken en aanvullend te kunnen zijn op de huidige dienstverlening van gemeenten en UWV. De impact die dit zal hebben op mijn leven is een geweldige succeservaring, die naar méér zal smaken!”

Wat verwacht jij hoe anderen deze impact gaan ervaren?

“Zoals gezegd ‘de deelnemer’ staat centraal. Ik verwacht dat zij energie krijgen vanwege een lonkend perspectief. De deelnemers zullen een op maat gerichte aanpak ervaren, waarin zij worden gekend en geactiveerd. De diverse stakeholders zullen tevreden zijn met de resultaten en mede daardoor plezierig met ons samenwerken. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat wij doen.”  

Wat is op dit moment nodig?

“Allereerst zou ik willen vragen om kandidaten aan te melden voor dit project bij het Leerwerkloket. De criteria hiervoor zijn bekend. Verder roep ik op tot mede- eigenaarschap. Dit initiatief kan alleen een succes worden als we het samen doen. Van origine zijn we gewend om te denken in een opdrachtgever- en een opdrachtnemer relatie: “Wij melden aan en Golypoon Matchmakers voert uit”. Golypoon Matchmakers overstijgt deze manier van denken. Duik daarom diep in je bestanden, denk mee, geef ongevraagd advies en vier samen met ons de successen.”

Volg de deelnemers!

Meld je aan op onze sociale media kanalen en bekijk het proces van de deelnemers!